העלאת מסרים לתלמידים, תלמידות וצוותי הוראה מרחבי העולם היהודי.

ניתן להעלות בטופס תמונה או סרטון, לכן שימו לב לפורמט של סוג הקובץ לפני העלאה לטופס.

מידע אישי

מידע אישי הינו למטרות בטיחות בלבד, המידע לא יהיה גלוי באתר. 

שם: *
שם משפחה: *
כתובת דואר אלקטרוני:  *
 מספר טלפון: 

העלאת מסר

סרטון url:
סרטון mp4
גדול קובץ מקסימלי: 256 MB
Maximum file size: 256 MB
תמונה (קובץ יחיד JPG, PNG) 
גודל קובץ מקסימלי: 256 MB
Maximum file size: 256 MB
מספר קבצים ZIP
( קובץ zip )
Maximum file size: 256 MB

רשום את המסר שלך כאן: 

אני רוצה לקבל מידע על המיזם: 
בכדי לדעת יותר על השימוש שאנו עושים במידע האישי, קראו כאן בבקשה לגבי מדיניות אבטחת המידע של הסוכנות היהודית: https://www.jewishagency.org/il/privacy-policy

מידע על הארגון שלי

שם מוסד חינוכי  *
Role
Other Role
Fill in this field if you chose Other Role above
Title
Country *
City *
State
Add the state if your country is USA