מיזם הסולידריות הוקם כדי לחבר ולחזק את הקשר בין העם בישראל והעם היהודי מעבר לים.

למסרים יש כוח בבניית חוסן, העמקת שיח חינוכי והפצת רסיסי אור של תקווה בעבודה החינוכית.
במיזם מאות מסרים, אותם ניתן למצוא באתר. כדי להנגיש את המסרים ליישום בכיתה, יצרנו
אוגדנים ובהם תוכלו למצוא ממיטב המסרים שנשלחו אלינו.

הזדמנות עסק אוטומטית ובלעדית במחיר בלעדי!

איך להשתמש באוגדן המסרים? הנה כמה רעיונות:

חשיפה – להקריא כל בוקר מסר אחד לכתה, להדפיס את האוגדן ולתלות ברחבי
המרחב הכיתתי, הדפסה וארגון במחברת או קופסה לדפדוף אישי בכיתה.

שיח רגשי חברתי – ניתן לשאול – לאיזה מסר התחברת ולמה?
איך המסר גרם לך להרגיש? למי היית רוצה לשלוח מסר מחזק?

שיח מעודד שייכות וחיבור – חשבו על הילד או ילדה שכתבו את המסרים,
מה אנחנו יודעים עליהם? מה היינו רוצים להגיד להם? למה הקשר איתם חשוב?

פעילות – יצירת מסרים בחזרה לקהילות, ניתן להעלות את המסרים לכאן –

התנעה או העמקה של לימוד וחיבור על ועם יהדות העולם תוך שימוש ב-

רעיונות נוספים ליישום בכיתה ניתן למצוא במערכים האלו:

לקחתם חלק בפעילויות של המיזם?
כתבתם מסרים לחיזוק לאחים ולאחיות שלנו מעבר לים?
הצטרפו למעגל, נשמח להציג באתר המיזם סרטונים, תמונות או מילים מחזקות בחזרה לקהילות, צוותי הוראה וילדות וילדים ברחבי העולם.

לקחתם חלק בפעילויות של המיזם?
כתבתם מסרים לחיזוק לאחים ולאחיות שלנו מעבר לים?
הצטרפו למעגל, נשמח להציג באתר המיזם סרטונים, תמונות או מילים מחזקות בחזרה לקהילות, צוותי הוראה וילדות וילדים ברחבי העולם.