אמנות

האמנות פותחת צוהר אל עולמות שונים ומגוונים, מאפשרת להביע רגשות ולעבד מחשבות שלעיתים לא נצליח לבטא במילים.